Jan Tinbergen College

Burg. Schneiderlaan 2 4706 EZ Roosendaal

  • Schoolfoto van Jan Tinbergen College
  • Het JTC is een moderne school met moderne ICT-voorzieningen.
  • Zelfstandig en in groepjes werken, je eigen verantwoordelijkheid nemen. Want het is jóuw studie, wij helpen je om het een succes te maken.
  • Jazeker, wij kúnnen feesten ...
  • Elk jaar weer. Voor KiKa, voor ons eigen ZuidAfrikaProject, en nog veel meer. Want de wereld is groot, en wij kunnen iets betekenen ...

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Elk jaar meet het JTC door middel van enquêtes de tevredenheid van de leerlingen en ouders in alle leerjaren.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2023-2024?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig genoeg voelen en zichzelf kunnen zijn. Lees hier hoe wordt gezorgd voor veiligheid binnen de school. De school toont het veiligheidsplan, het anti-pestprogramma, de anti-pestcoördinator en/of de vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Het JTC meet jaarlijks de tevredenheid van leerlingen en ouders van alle leerjaren.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,7

Terug naar boven