Jan Tinbergen College

Burg. Schneiderlaan 2 4706 EZ Roosendaal

  • Schoolfoto van Jan Tinbergen College
  • Het JTC is een moderne school met moderne ICT-voorzieningen.
  • Zelfstandig en in groepjes werken, je eigen verantwoordelijkheid nemen. Want het is jóuw studie, wij helpen je om het een succes te maken.
  • Jazeker, wij kúnnen feesten ...
  • Elk jaar weer. Voor KiKa, voor ons eigen ZuidAfrikaProject, en nog veel meer. Want de wereld is groot, en wij kunnen iets betekenen ...

Profielkeuze

Toelichting van de school

Het belangrijkst is dat een leerling een profiel kiest dat past bij zijn individuele mogelijkheden en passie. Op het JTC kiezen vooral in de N-profielen relatief veel leerlingen voor 'profielcombinaties': door het slim kiezen van de examenvakken zit je dan in meerdere profielen tegelijk. Je krijgt dan ook voor meerdere profielen een diploma. Voordeel daarvan is onder meer dat er meer mogelijkheden voor vervolgstudies zijn.

Op de mavo kiezen veel leerlingen voor een extra examenvak - het JTC stimuleert dat ook. Het vergroot zowel je slaagkansen bij het examen als je mogelijkheden voor vervolgopleidingen.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

In het schoolplan van het JTC wordt de visie beschreven op de ontwikkeling van de school voor de periode tot 2025.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In het Beleidsplan Ondersteuning Leerlingen beschrijft het JTC de voorzieningen die binnen de school in stand worden gehouden om leerlingen te begeleiden en te steunen in bijzondere situaties. U kunt meer informatie vinden op de site van het JTC: www.jtc-roosendaal.nl

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven