Praktijkonderwijs Roermond

Heinsbergerweg 192 6045 CL Roermond

Schoolfoto van Praktijkonderwijs Roermond

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het schoolplan 2022-2026 is opgesteld. Onze ambities zijn weer vastgelegd. In dit plan leest u waar we elke dag weer met hart en ziel aan gaan werken.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In het ondersteuningsprofiel van de school staat uitgebreid beschreven hoe de leerlingenzorg op onze school georganiseerd is. Jaarlijks evalueren we dit profiel binnen het directieoverleg. Daar waar nodig is wordt het bijgesteld en worden nieuwe doelen geformuleerd. 

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven