Praktijkonderwijs Roermond

Heinsbergerweg 192 6045 CL Roermond

Schoolfoto van Praktijkonderwijs Roermond

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Binnen ons Samenwerkingsverband werken we er hard aan om ook de basisscholen goed te informeren over het bestaand van de schoolsoort Praktijkonderwijs binnen het VO. Helaas is dit nog lang niet altijd bij alle basisscholen goed op net netvlies, of menen sommigen dat zij nooit een uitstroom Praktijkonderwijs leerling hebben. Ook aan de kant van de intake bij het VO wordt soms te volhardend vastgehouden aan het basisschool advies, waardoor er nog steeds jongeren een verkeerd advies krijgen. De grote groep afstromers is hierdoor te verklaren. 

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Diploma's en certificaten praktijkonderwijs

Toelichting van de school

We zijn erg trots dat onze schoolverlaters een mooie vervolgstappen kunnen zetten in hun leven; naar werk of naar een vervolgopleiding. Tijdens de gehele schoolloopbaan is het bij ons mogelijk voor leerlingen om branchecertificaten te behalen. Vaak begint dit vanaf leerjaar 3; het 15e levensjaar. We zijn er trots op dat zoveel leerlingen deze kans aangrijpen en hier een of vaak meerdere certificaten behalen. Dit verhoogt hun kans op een duurzame arbeidsplaats.


Zijn er leerlingen die de school verlaten met een diploma en/of certificaat?
Weergave Diploma's en certificaten

Bron

Na het praktijkonderwijs

Toelichting van de school

Praktijkonderwijs is in eerste instantie eindonderwijs. We leiden op voor de arbeidsmarkt. In 2021-2022 stroomden er 39 leerlingen uit.  Daarvan is 62% uitgestroomd naar regulier werk, 36% leert door in het MBO en 5% is uitgestroomd naar dagbesteding.

We volgen onze leerlingen nog twee jaar, nadat ze bij ons met een diploma de school hebben verlaten. De groep die in 2019-2020 uitstroomde telde 47 leerlingen. 91% van deze leerlingen is bestendig in werk, leren of dagbesteding. Er zijn zelfs nog 8 leerlingen die een MBO opleiding volgen.

Wat doen de leerlingen na het praktijkonderwijs?
Weergave Uitstroom, na het praktijkonderwijs

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 de school verlieten, één en twee jaar na het praktijkonderwijs?
Weergave Uitstroom, één en twee jaar na het praktijkonderwijs

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 24 januari 2022 ontvingen wij vanuit het ministerie van OC&W het predicaat excellent.

We vroegen dit profiel aan op het volgende onderwerp: Vanuit een rijk onderwijsaanbod en praktijkrelevante leeromgeving leerlingen optimaal begeleiden naar een betekenisvolle plek in de samenleving.

We zijn er trots op dat de jury tot de conclusie is gekomen dat we dit waar maken.

Tot juli 2025 mogen wij dit predicaat excellent dragen. We zullen ons uiterste best doen om dit niet alleen nu, maar ook in de toekomst waar te blijven maken.

Terug naar boven