Stanislascollege Beweeg vmbo/mavo

P.C. Boutenslaan 203 2283 EZ Rijswijk

  • Onderzoek wijst uit dat je door te bewegen de lessen beter in je opneemt. Maar het is natuurlijk ook gewoon heel leuk.
  • Elke schooldag start je met een uur sporten met je eigen niveaugroep. Zo kun je de lessen daarna beter in je opnemen
  • Je hebt je fiets nodig om van en naar de sportlocaties te gaan.
  • Vorig jaar hebben we ons schoolplein vernieuwd. Het is nu een fijne groene plek waar je kunt chillen met vrienden of in beweging kunt zijn.
  • Je hebt elke dag een andere sport. Een paar voorbeelden: mountainbike, fitness, zelfverdediging, zwemmen, spinning en karate

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Uit het onderzoek blijkt dat de leerlingen blij zijn met de sfeer op school en ons onderwijsaanbod, lesgeven en begeleiding. Leerlingen geven wel aan dat zij meer gehoord willen worden. Leerlingen worden in het komende schooljaar actief betrokken bij het beoordelen van de lessen, het organiseren van diverse activiteiten buiten de lessen om en er is een leerlingenraad opgericht. Daarbij zijn wij hard bezig onze manier van lesgeven nog beter en aantrekkelijker te maken door alle leerlingen bij ons onderwijsaanbod te betrekken middels vakoverstijgende projecten.

Verder heeft onze school behalve een prachtig gebouw met mooie lokalen en kantine ook fantastische sportieve buitenruimtes. Het onderwijsaanbod is aantrekkelijk voor onze leerlingen en divers, want nog steeds is dagelijks binnen –of buitensporten een belangrijk onderdeel van ons onderwijsconcept. Immers, door het dagelijks sporten wordt de leerstof door de leerlingen beter, makkelijker en sneller opgenomen

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Door PBS (Positive Behavior Support) leren de leerlingen dagelijks respectvol met elkaar om te gaan en door de inzet van het meldpunt M5 leren de leerlingen zelf (anoniem) aan te geven wanneer er sprake is van verkeerd gedrag. Door PBS en M5 is pesten en fysiek geweld op onze school voortdurend onder de aandacht, want verkeerd gedrag wordt werkelijk aangepakt. De leerlingen voelen zich gewaardeerd en veilig en kunnen zich in en om de school vrij en veilig bewegen.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De ouders zijn tevreden over onze manier van omgaan met onze leerlingen en wordt het goede contact met de mentor gewaardeerd. De ouders merken dat hun kinderen zich prettig, veilig en gezien voelen op onze school. De ouders vinden dat pesten werkelijk wordt aangepakt en dat daar ook bijna geen sprake van is. Verder zijn ze tevreden over onze communicatie met de ouders en geven zij aan dat er sprake is van een ICT-rijk onderwijsaanbod.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven