Stanislascollege Beweeg vmbo/mavo

P.C. Boutenslaan 203 2283 EZ Rijswijk

Schoolfoto van Stanislascollege Beweeg vmbo/mavo

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Onze leerlingen wensen gezellige plekken op onze school. Daarom heeft onze school behalve een prachtig gebouw met mooie lokalen en kantine ook fantastische sportieve buitenruimtes. Het onderwijsaanbod is aantrekkelijk voor onze leerlingen en divers, want nog steeds is dagelijks binnen –of buitensporten een belangrijk onderdeel van ons onderwijsconcept. Immers, door het dagelijks sporten wordt de leerstof door de leerlingen beter, makkelijker en sneller opgenomen. Daarnaast bieden wij maatwerk aan om leerlingen te ondersteunen waar nodig.

Uit het onderzoek blijkt dat de leerlingen blij zijn met de sfeer op school en ons onderwijsaanbod, lesgeven en begeleiding en daarbij nog wel de link met de actualiteit missen. Hiermee gaan wij met het docententeam aan de slag. Daarbij zijn wij hard bezig onze manier van lesgeven nog beter en aantrekkelijker te maken door alle leerlingen bij ons onderwijsaanbod te betrekken. Leerlingen worden in het komende schooljaar actief betrokken bij het beoordelen van de lessen en er is een leerlingenraad opgericht.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2020-2021?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Door PBS (Positive Behavior Support) leren de leerlingen dagelijks respectvol met elkaar om te gaan en door de inzet van het meldpunt M5 leren de leerlingen zelf (anoniem) aan te geven wanneer er sprake is van verkeerd gedrag. Door PBS en M5 is pesten en fysiek geweld op onze school minimaal, want verkeerd gedrag wordt werkelijk aangepakt. De leerlingen voelen zich gewaardeerd en veilig en kunnen zich in en om de school vrij en veilig bewegen.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De ouders zijn tevreden over onze manier van omgaan met onze leerlingen en wordt het goede contact met de mentor gewaardeerd. De ouders merken dat hun kinderen zich prettig, veilig en gezien voelen op onze school. De ouders vinden dat pesten werkelijk wordt aangepakt en dat daar ook bijna geen sprake van is. Verder zijn ze tevreden over onze communicatie met de ouders en geven zij aan dat er sprake is van een ICT-rijk onderwijsaanbod.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven