Stanislascollege Beweeg vmbo/mavo

P.C. Boutenslaan 203 2283 EZ Rijswijk

Schoolfoto van Stanislascollege Beweeg vmbo/mavo

Profielkeuze

Toelichting van de school


Leerlingen van beroepsgerichte leerwegen kiezen een profiel met basisvakken en keuzevakken. Zo krijgen leerlingen een brede basis en meer ruimte om de eigen talenten te ontplooien. Daarnaast werkt onze school samen met Mbo-instellingen en het bedrijfsleven om samen de inhoud van het onderwijs vormgeven. Leerlingen worden zo beter voorbereid op hun studiekeus en de regionale arbeidsmarkt. Voor verdere informatie verwijzen wij naar het Schoolplan 2016-2019, blz 58.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Conditietraining. Die term verwacht je op een sportschool. Niet direct op een school voor vmbo en mavo. En al helemaal niet als ondertitel van een Schoolplan. En toch gebruiken we hier heel bewust de ondertitel ‘Vierjarige conditietraining voor bewegen en leren’. In dit plan beschrijven we hoe we als school de komende jaren nog beter onderwijs kunnen geven. Nog beter met elkaar om kunnen gaan. Het Stanislascollege Beweeg-vmbo/mavo doet dat op basis van een bijzonder beweegconcept. U leest daar alles over in het Schoolplan. Een school in beweging zet leerlingen tot bewegen aan. Dan is conditie opbouwen van het allergrootste belang. Wij werken als onderwijsorganisatie heel gericht aan onze conditie. In het Schoolplan willen we dit laten zien. We hebben samen een lerende omgeving gecreëerd. Een omgeving van continu verbeteren waarin ook fouten mogen worden gemaakt. Een school waar je met én van elkaar leert. De komende vier jaar willen we het beweegconcept verder uitbouwen. We hebben ambitieuze doelen gesteld. Om die te realiseren is trainen gewenst. Met plezier geven we handen en voeten aan die mooie opgave. We doen dat samen, zoals we ook samen aan dit Schoolplan hebben gewerkt. 

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het Stanislas Beweeg vmbo/mavo vindt het belangrijk dat onze leerlingen zich veilig en prettig voelen, dit is de basis om tot leren te komen. Onze leerlingen waarderen het hoe wij omgaan met verschillen en geven aan dat er veel ruimte is voor ondersteuning. In het ondersteuningsplan staat omschreven wat wij bieden en hoe wij omgaan met passend onderwijs.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven