Stanislascollege Beweeg vmbo/mavo

P.C. Boutenslaan 203 2283 EZ Rijswijk

Schoolfoto van Stanislascollege Beweeg vmbo/mavo

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

In de onderbouw plaatsen we de leerlingen op basis van het advies van de basisschool en het onderwijskundig rapport in de vmbo-basis, vmbo-kader of mavo-brugklas. 
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Hier zie je het percentage leerlingen dat zonder vertraging de onderbouw doorloopt. Je ziet ook het percentage leerlingen dat zonder vertraging de bovenbouw doorloopt. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Naast aandacht voor de gehele mens in de vorming en ontplooiing van talenten zijn wij natuurlijk ook gebrand op goede leerresultaten. Er is zeker veel aandacht voor verbetering van de resultaten. Daarom zijn docenten onderling en docenten met leerlingen voortdurend in gesprek. Het leren wordt door de school continue bewaakt gedurende de hele schoolloopbaan. In de bovenbouw krijgen leerlingen, indien nodig, extra tijd aan het eind van de dag voor extra ondersteuning.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Naast aandacht voor de gehele mens in de vorming en ontplooiing van talenten zijn wij natuurlijk ook gebrand op goede leerresultaten.
Er is zeker veel aandacht voor verbetering van de resultaten. Daarom zijn docenten onderling en docenten met leerlingen voortdurend in gesprek. Het leren wordt door de school continue bewaakt gedurende de hele schoolloopbaan. In de bovenbouw krijgen leerlingen, indien nodig, extra tijd aan het eind van de dag voor extra ondersteuning.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Hier zie je per onderwijssoort welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen. Dit gaat over de situatie direct na hun examen en over de situatie na één jaar. Dit is uitgesplitst in de categorieën vo, mbo, hbo, wo en overig. De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie VO.
De Inspectie bezoekt alle scholen ten minste eens per 4 jaar. Tevens worden tussentijds bezoeken afgelegd aan de hand van een bepaald thema-onderzoek of zoals bij onze school in het licht van het verzamelen van informatie voor het Onderwijsjaarverslag van de Inspectie.

Terug naar boven