Van Vredenburch College

Van Vredenburchweg 425 2284 TA Rijswijk

Schoolfoto van Van Vredenburch College

Profielkeuze toelichting

Toelichting van de school

De gegevens over het schooljaar 2015-2016 is in te zien via het SchoolVenster van het Rijswijks Lyceum. 

Leerlingen op het Van Vredenburch College kunnen in het derde leerjaar kiezen voor een van de volgende profielen: zorg & welzijn, economie & ondernemen en produceren, installeren & energie. 

Daarnaast start in het schooljaar 2018-2019 in de eerste klas een technische mavo op het Van Vredenburch College. Dit betekent dat alle theoretische vakken op mavo niveau zijn én er daarnaast veel aantal is voor techniek gerichte praktijkopdrachten en -vakken! 

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave

Bron

Het schoolplan Toelichting

Toelichting van de school

In dit schoolplan vertellen we waar we voor staan, wat we willen bereiken en hoe wij onze leerlingen stimuleren:beweging, lef, betrokkenheid en doelbewustzijn staan centraal! 


Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen Toelichting

Toelichting van de school

De leerlingenzorg en –begeleiding op het Van Vredenburch College is preventief van karakter. We ondersteunen onze leerlingen om te excelleren op een passend onderwijsniveau. Hierbij begeleiden we je naar een bij jou aansluitende vervolgopleiding. 

De leerlingenzorg op het Van Vredenburch College is gericht op het scheppen van omstandigheden waarin jij als leerling optimaal kunt functioneren binnen het onderwijs op onze school, zowel wat betreft presteren als het welbevinden.

Meer informatie is te vinden op: www.vanvredenburchcollege.nl/De-school/Ondersteuning

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven