Van Vredenburch College

Van Vredenburchweg 425 2284 TA Rijswijk

Schoolfoto van Van Vredenburch College

Schooladvies en plaatsing toelichting

Toelichting van de school

Het Van Vredenburch College is een school voor kader- en basisberoepsgerichtonderwijs. In het eerste leerjaar zit je in een basis-, kader- of mavo/kaderklas. De mavo/kaderklassen krijgen les volgensde lessentabel van de mavo. Dit is om er voor te zorgen dat een eventuele overstap naar de mavo soepel verloopt.

Aan het einde van het schooljaar bepalen we naar welk niveau je in het tweede leerjaar gaat. Als je aan de normen voldoet, kun je eventueel doorstromen naar 2 mavo. Wij vinden het belangrijk dat je op het niveau zit dat jij goed aankunt en waar je een diploma in kunt behalen. Aan het einde van het tweede leerjaar maak je een keuze voor een beroepsrichting en dan kijken we opnieuw of je op het goede niveau zit.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Meer informatie over de doorstroom binnen onze school is te vinden in het SchoolVenster van het Rijswijks Lyceum. 
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw? Toelichting

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw? Toelichting
Weergave

Bron

Slaagpercentage Toelichting

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd? Toelichting

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd? Toelichting
Weergave

Bron

Examencijfers toelichting

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die hebben deelgenomen aan het centraal examen. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school? Toelichting

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven