Van Vredenburch College

Van Vredenburchweg 425 2284 TA Rijswijk

Schoolfoto van Van Vredenburch College

Tevredenheid leerlingen Toelichting

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Hier zie je hoe leerlingen deze school ervaren en hoe tevreden ze zijn over bijvoorbeeld de faciliteiten, de docenten en de begeleiding.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2019-2020? Toelichting

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren? Toelichting
Weergave

Sfeer en veiligheid toelichting

Sfeer Toelichting

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave

Bron

Veiligheid Toelichting

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave

Bron

Veiligheid op deze school Toelichting

Toelichting van de school

De veiligheidscoördinator houdt zich bezig met de (sociale) veiligheid op onze school. Bijvoorbeeld door de conciërges,teamleiders en docenten te ondersteunen bij het toezichthouden en afhandelen van incidenten. De veiligheidscoördinator is intern en extern het eerste aanspreekpunt op het gebied van veiligheid. Dit betekent dat de veiligheidscoördinator hierover ook contact onderhoud met politie, justitie en leerplichtambtenaren en met ouders,buurtbewoners en leveranciers van de school.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders toelichting

Toelichting van de school

De  school heeft een eigen ouderraad. De rector bespreekt de ontwikkelingen en plannen van de school met de ouderraad zodat zij hier advies over kunnen geven. 
Weergave

Tevredenheid
8,5

Bron

Terug naar boven