Portus Farelcollege

Kastanjelaan 50 2982 CM Ridderkerk

  • Schoolfoto van Portus Farelcollege
  • Schoolfoto van Portus Farelcollege
  • Schoolfoto van Portus Farelcollege

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Wij vinden het belangrijk om van leerlingen en ouders te horen hoe ze denken over de kwaliteit van onze school. Om die reden kent de school ook een ouder- en leerlingenraad. Daarnaast zijn voor de verschillende opleidingen en leerjaren ouderklankbordgroepen ingesteld, waarin ouders worden uitgenodigd om hun mening te geven over de dagelijkse gang van zaken op het Farelcollege. 
De ouderraad wordt ingeschakeld bij belangrijke activiteiten op school en denkt mee over de uitwerking van het beleid op het Farelcollege.
Daarnaast worden er regelmatig tevredenheidsonderzoeken afgenomen bij leerlingen en ouders. De resultaten hiervan dienen als input voor bijstelling van het beleid.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veiligheid is de basis voor een goede school. Daarom besteden we hier veel aandacht aan. We hebben daarom:
  • een coordinator veiligheid
  • regelmatig overleg met politie en gemeente
  • duidelijke regels voor leerlingen en personeel

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Het Farelcollege vindt het van belang hoe ouders en leerlingen de school waarderen. Voor ouders zijn er om die reden klankbordgroepen, waarbij ouders twee keer per jaar mee kunnen praten over de gang van zaken in de afdelingen. Daarnaast is er een ouderraad die betrokken wordt bij de uitwerking van het beleid. 
Jaarlijks wordt door middel van een vragenlijst naar de mening van de ouders gevraagd over de kwaliteit van het onderwijs en de gang van zaken op school.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,4
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven