Portus Farelcollege

Kastanjelaan 50 2982 CM Ridderkerk

  • Schoolfoto van Portus Farelcollege
  • Schoolfoto van Portus Farelcollege
  • Schoolfoto van Portus Farelcollege

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school


Van 3e leerjaar naar diploma zonder zittenblijven
 93%
 83% 
 68%

          
          
          
          
          
        
 
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

VWO  6,3
Havo  6,4
GT     6,0
K       6,5
B       6,7
Lwoo  6,7
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Kwaliteitsbewaking- en kwaliteitsborging zijn belangrijk thema's voor onze onderwijsorganisatie. Al jaren scoort het Farelcollege voldoende op de jaarlijkse opbrengstenkaart van de inspectie. Het kan echter altijd beter.
In eerste instantie is de inspectie van het onderwijs belast met de controle op de kwaliteit van ons onderwijs. Daarnaast vinden wij het van belang dat er ook andere organisaties zijn die met ons meekijken. Voor het tweetalig onderwijs worden de opleidingen regelmatig aan een audit onderworpen. Verder zijn wij aangesloten bij een traject van interne visitatie, waarbij scholen van de besturen CVO Rotterdam en Lucas onderwijs in Den Haag elkaar visiteren en beoordelen.

Terug naar boven