Stanislascollege Pijnacker

Sportlaan 3 A 2641 AZ Pijnacker

  • Schoolfoto van Stanislascollege Pijnacker
  • Schoolfoto van Stanislascollege Pijnacker
  • Schoolfoto van Stanislascollege Pijnacker
  • Schoolfoto van Stanislascollege Pijnacker

Profielkeuze

Toelichting van de school

Onze school heeft in de bovenbouw naast de gebruikelijke profielen (mavo, havo en vwo) ook een uitgebreid extra aanbod van vakken. Dit uitgebreide aanbod ligt in het verlengde van de aandacht voor de brede ontwikkeling van de leerling die in klas 1 begint.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Dit Schoolplan beschrijft de koers van het Stanislascollege Pijnacker voor de jaren 2019-2023. Het Schoolplan is geschreven in het schooljaar 2018-2019 waaraan verschillende schrijfgroepen bestaande uit docenten van het Stanislascollege Pijnacker en de Medezeggenschapraad hebben meegewerkt. De concrete invulling van het onderwijsbeleid en ambities van dit Schoolplan krijgt in jaarplannen gestalte, waarbij we het gevoerde beleid jaarlijks evalueren om tot verbeteringen te komen. Onze leerlingen sterk de wereld in laten gaan als betrokken, verantwoordelijke en ontwikkelde jongvolwassenen die een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de wereld van morgen, dát is onze missie als school. Ik hoop van harte dat dit Schoolplan daaraan bijdraagt en dat alle betrokkenen bij het Stanislascollege Pijnacker – in de eerste plaats leerlingen, ouders en medewerkers – de relevantie van de thema’s van dit schoolplan onderstrepen en dat dit Schoolplan als basis dient om de kwaliteit van het onderwijs nóg verder te kunnen verbeteren.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Sommige leerlingen hebben extra zorg nodig. In het schoolondersteuningsprofiel legt de school voor ten minste vier jaar vast waar die extra ondersteuning uit bestaat. Want alleen de school zelf kan vertellen welke middelen er zijn om leerlingen optimaal te helpen.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven