Stanislascollege Pijnacker

Sportlaan 3 A 2641 AZ Pijnacker

  • Schoolfoto van Stanislascollege Pijnacker
  • Schoolfoto van Stanislascollege Pijnacker
  • Schoolfoto van Stanislascollege Pijnacker
  • Schoolfoto van Stanislascollege Pijnacker

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Leerlingen geven aan dat de school een prettige omgeving is waar ze zich thuis voelen. Naast een goede sfeer en een groot gevoel van veiligheid, bieden we goed onderwijs in veel verschillende vakken aan. We willen dat onze leerlingen stevig in hun schoenen komen te staan en sterk de wereld in kunnen gaan na hun tijd bij ons op school. We blijven werken aan kwalitatief goed onderwijs en zullen de komende tijd ICT een nog prominentere plaats geven. De gegevens uit de leerlingenenquêtes gebruiken we om ons onderwijs verder te verbeteren. 

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Jaarlijks vraagt SCP aan alle leerlingen en ouders van de brugklas naar hun gevoel van veiligheid. Daarnaast wordt minstens eens in de twee jaar aan de leerlingen en ouders van de derde klassen hetzelfde gevraagd.

De school is momenteel druk doende het certificaat VRIS (Veiligheid rondom en in school) te behalen. Er is een schoolveiligheidsplan, waarin jaarlijks thema's worden geactualiseerd. Schoolbreed kennen we een een preventiemedewerker; onze vestiging heeft een eigen contactpersoon. Het veiligheidsbeleid valt onder de verantwoordelijkheid van de schoolleiding.

Incidenten worden geregistreerd in het programma Magister.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Uit onderzoek onder ouders blijkt dat het Stanislascollege Pijnacker als een goede en veilige school gezien wordt. Ouders zijn tevreden met het ruime aanbod en de brede opleiding waarmee leerlingen sterk de wereld in gaan. De gegevens uit deze enquête zijn een belangrijk middel om ons onderwijs nog verder te verbeteren. 
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,3
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven