Stanislascollege Pijnacker

Sportlaan 3 A 2641 AZ Pijnacker

  • Schoolfoto van Stanislascollege Pijnacker
  • Schoolfoto van Stanislascollege Pijnacker
  • Schoolfoto van Stanislascollege Pijnacker
  • Schoolfoto van Stanislascollege Pijnacker

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Hier zie je het percentage leerlingen dat zonder vertraging de onderbouw doorloopt. Je ziet ook het percentage leerlingen dat zonder vertraging de bovenbouw doorloopt. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Stanislascollege Pijnacker verheugt zich jaarlijks in goede examenresultaten. De resultaten per vak worden structureel geanalyseerd en besproken met de secties, om jaarlijks het resultaat verder te verbeteren.

In 2022 was het slagingspercentage in 4 mavo 100%! Bij 5 havo was dat 94% en bij 6 VWO was dit 98%.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Door structureel de examencijfers per vak te analyseren en te bespreken met de secties, houden we zelf de vinger doorlopend aan de pols. Docenten analyseren hun eigen resultaten door middel van de examensoftware, en koppelen eventuele aandachtspunten direct terug aan de schoolleiding. 

Op die manier hebben we vrij goed in de peiling hoe het met onze leerlingen per vak gaat. Wij voeren een cijferbeleid op inhoud: we proberen niet om kunstmatig cijfers beter te laten aansluiten, maar zoeken altijd naar middelen om leerlingen beter te laten presteren, zodat het verschil tussen SE en CE op een natuurlijke manier lager wordt.  

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Collegiale visitatie

De collegiale visitatie wordt uitgevoerd door schoolleiders vanuit de scholen vallend onder het bestuur van "Lucas Onderwijs" en de  schoolleiders vanuit scholen vallend onder een bestuur waar in dit kader nauw mee wordt samengewerkt: "CVO" te Rotterdam. Er worden vanuit beide besturen jaarlijks meerdere visitatiecommissies samengesteld die elk eenmalig een school bezoeken. Elke locatie van Stanislascollege wordt eens in de vier jaar bezocht door een visitatiecommissie met een specifieke focus. De locatie bepaalt, in overleg met de voorzitter en secretaris van de visitatiecommissie, deze focus en de concrete vertaling naar twee thema's en de vraagstelling daarbij.

Inspectiebezoek
De kwaliteit van het onderwijs wordt elke vier jaar onderzocht door Onderwijsinspectie. De kwaliteit van het Stanislascollege Pijnacker wordt op alle afdelingen als voldoende beoordeeld. 
 
 
 

Terug naar boven