Stanislascollege Pijnacker

Sportlaan 3 A 2641 AZ Pijnacker

  • meestal sporten we op de sportvelden van de sportclubs naast de school. In de winter gebruiken we de gymzalen in de Viergang.
  • Projectweken, klassikale lessen, zelfstandig werken, je schooldag is afwisselend. Zo leer je meerdere leerstijlen en is schooldag niet saai.
  • Er is meer dan leren uit boeken. We hebben veel aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling. Bijvoorbeeld tijdens de lessen drama.
  • Onze moderne school is gelegen op de grens van Pijnacker en Nootdorp. Brugklassers hebben hun eigen gedeelte in de school.
  • Je hebt je eigen Chromebook die je op school en thuis gebruikt. Natuurlijk werk je ook nog met boeken en schriften.

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Hier zie je het percentage leerlingen dat zonder vertraging de onderbouw doorloopt. Je ziet ook het percentage leerlingen dat zonder vertraging de bovenbouw doorloopt. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

SCP verheugt zich jaarlijks in goede examenresultaten. De resultaten per vak worden structureel geanalyseerd en besproken met de secties, om jaarlijks het resultaat verder te verbeteren. 
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Door structureel de examencijfers per vak te analyseren en te bespreken met de secties, houden we zelf de vinger doorlopend aan de pols. Docenten analyseren hun eigen resultaten door middel van de examensoftware, en koppelen eventuele aandachtspunten direct terug aan de schoolleiding. 

Op die manier hebben we vrij goed in de peiling hoe het met onze leerlingen per vak gaat. Wij voeren een cijferbeleid op inhoud: we proberen niet om kunstmatig cijfers beter te laten aansluiten, maar zoeken altijd naar middelen om leerlingen beter te laten presteren, zodat het verschil tussen SE en CE op een natuurlijke manier lager wordt.  

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Door structureel onze leerlingen te volgen, voorkomen we vroegtijdig schoolverlaten in met name het MBO. Door veelvuldig terug te koppelen met vervolgopleidingen, proberen we ook onze leerlingen in het HBO en het WO goed op hun plaats te krijgen. Tot nu toe lukt dat meer dan behoorlijk.   
Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Collegiale visitatie

De collegiale visitatie wordt uitgevoerd door schoolleiders vanuit de scholen vallend onder het bestuur van "Lucas Onderwijs" en de  schoolleiders vanuit scholen vallend onder een bestuur waar in dit kader nauw mee wordt samengewerkt: "CVO" te Rotterdam. Er worden vanuit beide besturen jaarlijks meerdere visitatiecommissies samengesteld die elk eenmalig een school bezoeken. Elke locatie van Stanislascollege wordt eens in de vier jaar bezocht door een visitatiecommissie met een specifieke focus. De locatie bepaalt, in overleg met de voorzitter en secretaris van de visitatiecommissie, deze focus en de concrete vertaling naar twee thema's en de vraagstelling daarbij.

Inspectiebezoek
De kwaliteit van het onderwijs wordt elke vier jaar onderzocht door Onderwijsinspectie. De kwaliteit van het Stanislascollege Pijnacker wordt op alle afdelingen als voldoende beoordeeld. 
 
 
 

Terug naar boven