Kennemer Lyceum

Adriaan Stoopplein 7 2051 KA Overveen

  • Schoolfoto van Kennemer Lyceum
  • Ter aanvulling op onze sportvelden hebben we een multicourt met 2 tennisbanen, 3 basketbalveldjes, een hockeyveld en atletiekbaan.
  • Schoolfoto van Kennemer Lyceum
  • Schoolfoto van Kennemer Lyceum
  • Onze sportvelden grenzen aan onze school, er zijn ook 2 sportzalen.

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

We zijn trots op het feit dat 96,9% van onze leerlingen zonder vertraging is overgegaan in de onderbouw. Dit percentage ligt boven het landelijk gemiddelde.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw? Toelichting

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw? Toelichting
Weergave

Bron

Slaagpercentage Toelichting

Toelichting van de school

Wij zijn blij te kunnen melden dat de slagingspercentages na afloop van het schooljaar 2018-2019 uitstekend waren. 90% van onze havisten en 93.1% van onze vwo leerlingen ging met een diploma de deur uit. Ook dit jaar blijven wij de (tussentijdse) resultaten van alle leerlingen monitoren zodat er tijdig bijgestuurd kan worden.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd? Toelichting

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd? Toelichting
Weergave

Bron

Examencijfers toelichting

Toelichting van de school

Het is mooi te kunnen melden dat de examencijfers van het Kennemer nagenoeg overeenkomen met de landelijke trends en dat wij presteren op een constant niveau. 
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school? Toelichting

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven