Kennemer Lyceum

Adriaan Stoopplein 7 2051 KA Overveen

 • Schoolfoto van Kennemer Lyceum
 • Ter aanvulling op onze sportvelden hebben we een multicourt met 2 tennisbanen, 3 basketbalveldjes, een hockeyveld en atletiekbaan.
 • Schoolfoto van Kennemer Lyceum
 • Schoolfoto van Kennemer Lyceum
 • Onze sportvelden grenzen aan onze school, er zijn ook 2 sportzalen.

In het kort

Toelichting van de school


Het Kennemer is een kleinschalige, overzichtelijke en veilige school voor havo, atheneum en gymnasium, gehuisvest in een monumentaal pand, en ligt prachtig in het groen. We zijn trots op onze sportfaciliteiten. We bieden alle mogelijkheden voor modern onderwijs. Het Kennemer is een school waar collega's en leerlingen elkaar kennen. De lijnen zijn kort, de onderlinge contacten zijn goed en dat draagt bij aan een schoolklimaat waar leerlingen tot hun recht komen, hun talenten kunnen ontwikkelen en met plezier en succes hun schoolcarriere kunnen doorlopen.

Kenmerken van de school

 • Onderzoek en Wetenschap
 • Ondernemerschap
 • Gezondheid en Sport
 • Keuzeprojecten
 • Kleinschaligheid / Veiligheid

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • havo
 • havo / vwo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bovenbouw

 • havo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bezoek deze school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het Kennemer is een zogenaamde eenpitter, dit betekent dat de school volledig op eigen benen staat, een eigen bestuur heeft en geen deel uit maakt van een groot bovenschools bestuur. Dat is prettig, zo weten we zeker dat alle beslissingen worden genomen in het belang van leerlingen, collega's en het onderwijs van het Kennemer.

Het Kennemer is tegelijkertijd een kleinschalige school, het is onze ambitie om de komende jaren het leerlingenaantal iets toe te laten nemen. De afgelopen jaren is het leerlingenaantal afgenomen door uitstroom van relatief veel examenleerlingen die met een diploma de school hebben verlaten. We willen uitgroeien tot een school van ruim 1000 leerlingen. Dan blijven we nog steeds een van de kleinste vo-scholen binnen Zuid-Kennemerland.


Weergave

Leerlingen
803

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven