Kennemer Lyceum

Adriaan Stoopplein 7 2051 KA Overveen

  • Schoolfoto van Kennemer Lyceum
  • Ter aanvulling op onze sportvelden hebben we een multicourt met 2 tennisbanen, 3 basketbalveldjes, een hockeyveld en atletiekbaan.
  • Schoolfoto van Kennemer Lyceum
  • Schoolfoto van Kennemer Lyceum
  • Onze sportvelden grenzen aan onze school, er zijn ook 2 sportzalen.

Profielkeuze toelichting

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave

Bron

Het schoolplan Toelichting

Toelichting van de school


Tijdens het schooljaar 2016-2017 is de nieuwe missie/visie vastgesteld. Zie voor nadere informatie onze site www.kennemerlyceum.nl In het schooljaar 2017-2018 is de nieuwe missie en visie vertaald naar het schoolplan 2019-2023. Kernthema's zijn: voorbereiden op de wereld van morgen, maximale talent- en persoonlijke ontwikkeling, academische route en VHBO route en goede begeleiding in een veilige en gezonde omgeving.Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen Toelichting

Toelichting van de school

Zorgteam 

Soms hebben leerlingen extra begeleiding en zorg nodig, omdat zij zich bijvoorbeeld moeilijk kunnen concentreren, dyslectisch zijn, bang zijn om fouten te maken, heel verlegen of juist heel erg druk zijn. Het Zorgteam ondersteunt mentoren en leerlingenen biedt waar nodig extra ondersteuning vanuit de trajectbegeleiding. Het Zorgteam bestaat uit de zorgcoördinator, trajectbegeleider en de betreffende conrector van de afdeling. Tijdens de overleggen worden leerlingen besproken die door de mentor zijn aangemeld.Ouders zijn altijd op de hoogte gesteld als een leerling in het Zorgteam besproken wordt. Vanuit de bespreking wordt bekeken welke ondersteuning noodzakelijk is. Er kan extra begeleiding op school komen door het inzetten van korte trajecten bij de trajectbegeleider of leerplicht,schoolarts of bijvoorbeeld een coach van Centrum Jeugd en Gezin worden bij de ondersteuning betrokken. Dit laatste gaat altijd in samenspraak met ouders en leerling.

Het Zorgteam bestaat uit Mw. A (Anita) Bloemer, zorgcoördinator en Mw. S.M. (Sharon) Captein.

De leden van het Zorgteam werken ook nauw samen met de verzuim coördinator, Mw. B.K. (Beatrix) Storm.

Dyslexie 

Leerlingen met een dyslexieverklaring kunnen gebruik maken van de faciliteiten die de school hen biedt zoals tijdverlenging tijdens proefwerken en examens, grootschrift en gebruik laptop. Soms wordt een vermoeden van dyslexie pas in de loop van de schoolperiode geconstateerd. Aan ouders wordt geadviseerd dit vermoeden extern te laten onderzoeken om van de faciliteiten gebruik te kunnen maken. 

Dyslexiebegeleiders Mw. E.J.M. (Eelke) Kauffman en Mw. R. (Ruth)Spetter 

Extra ondersteuning 

Naast bovengenoemde ondersteuning bieden we extra programma’s aan op het gebied van studievaardigheden, training Omgaan met Spanning, Extra aanbod voor dyslectische leerlingen en faalangstreductietraining. Ook neemt het Kennemer deel aan het GGDonderzoek in het tweede en vierde leerjaar. Dit onderzoek geeft inzicht in de gezondheidssituatie en leefstijl van onze leerlingen en wordt uitgevoerd op de VO-scholen inZuid-Kennemerland.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven