ZuidWestHoek College

Onze Lieve Vrouw ter Duinenlaan 201 4641 RM Ossendrecht

  • Schoolfoto van ZuidWestHoek College
  • Schoolfoto van ZuidWestHoek College
  • Schoolfoto van ZuidWestHoek College
  • Schoolfoto van ZuidWestHoek College
  • Schoolfoto van ZuidWestHoek College

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Tevreden leerlingen zijn gemotiveerder en leren en werken daardoor beter. Daarom besteden wij veel aandacht aan leerlingtevredenheid. Natuurlijk beseffen wij daarbij dat soms de belangen van de leerlingen en de school wel eens uiteen kunnen lopen. Het ZuidWestHoek College kent een leerlingenraad die relevante thema's met de directie bespreekt. Ook in de MR van onze scholengroep zijn de leerlingen vertegenwoordigd.

In dit hoofdstuk vindt u informatie over de tevredenheid van de leerlingen. De algemene tevredenheid ligt op het landelijk gemiddelde de basisberoepsgerichte leerweg en de mavo (vmbo-t) scoren hoger. Uiteraard is leerlingtevredenheid een dynamisch gegeven. In alle gevallen streven wij naar een goede balans tussen optimale schoolresultaten en de tevredenheid van de leerlingen.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2023-2024?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Binnen onze scholengroep hanteren wij een uitgebreid veiligheidsbeleid. Dit beleid hebben we voor het ZuidWestHoek College praktisch uitgewerkt in een schoolveiligheidsplan dat u als bijlage bij dit hoofdstuk kunt inzien. Wij besteden hierin veel aandacht aan fysieke veiligheid. Onze school heeft een BHV-team dat regelmatig oefeningen houdt. De arbeidsomstandigheden voldoen aan het arbobeleid dat ook in scholing van medewerkers voorziet. Maar ook sociale veiligheid vinden wij een vitaal thema, denkt u hierbij aan het voorkomen van pesten, agressie maar ook van discriminatie en seksuele intimidatie. Om de aanpak van incidenten helder en transparant te laten verlopen is het Handelingsprotocol Veilige School uitgewerkt en vastgesteld. Samen met de veiligheidspartners gemeente en politie is een procedure beschreven. In het handelingsprotocol staan de stappen beschreven die vanuit de school gezet worden bij de afhandeling van incidenten. Voor de goede orde is het Handelingsprotocol Veilige School als bijlage bij dit hoofdstuk toegevoegd.Voor een veilige reis naar en van school nemen wij deel aan het netwerk van pleisterplaatsen op de schoolroutes 'Veilig Honk'.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Om onze taak goed te kunnen uitvoeren willen wij graag soepel en open met de ouders samenspelen. Daarom vinden wij een goede communicatie met hen zeer belangrijk. Dit gebeurt natuurlijk tijdens de ouderavonden, maar ook naar behoefte tijdens het schooljaar.

In het contact met de ouders speelt de mentor een grote rol, hij is het eerste aanspreekpunt. Maar natuurlijk kunnen ouders ook altijd contact opnemen met de coördinator, de decaan of de schoolleiding. Onze school kent ook een ouderraad die regelmatig met de directeur overlegt. De ouderraad is vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad van onze scholengroep.

In dit hoofdstuk treft u informatie aan over de tevredenheid van de ouders. Voor alle leerwegen is de oudertevredenheid hoger dan het landelijk gemiddelde. Natuurlijk is de mate van oudertevredenheid een dynamisch gegeven en voor ons een voortdurend punt van aandacht in de communicatie met de ouders.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
6,6

Terug naar boven