ZuidWestHoek College

Onze Lieve Vrouw ter Duinenlaan 201 4641 RM Ossendrecht

  • Schoolfoto van ZuidWestHoek College
  • Schoolfoto van ZuidWestHoek College
  • Schoolfoto van ZuidWestHoek College
  • Schoolfoto van ZuidWestHoek College
  • Schoolfoto van ZuidWestHoek College

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

De school neemt als uitgangspunt dat het advies van de basisschool leidend is voor de plaatsing op een bepaalde leerweg. Wij vinden opstroom belangrijker dan afstroom en gaan bij een dubbel advies altijd in gesprek met ouders over de beste plaatsing.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Door- en uitstroomcijfers laten zien hoeveel leerlingen worden bevorderd of slagen. In de onderstaande grafieken wordt dit in percentages uitgedrukt. Als leerlingen niet doorstromen of uitstromen, zijn hiervoor verschillende redenen. Zo kunnen zij bijv. door verhuizing de school verlaten. Ook kunnen zij blijven zitten of voor de tweede maal zakken.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

In dit hoofdstuk vindt u informatie over hoe succesvol onze leerlingen zijn bij hun eindexamen. Onze school scoort stabiel goed bij de examens, enige fluctuaties per jaar zijn natuurlijk mogelijk.

Wij spannen ons steeds in om onze leerlingen met optimale resultaten in één keer te laten slagen:
  • door voortdurend alert te blijven op onze manier van lesgeven;
  • door de studieresultaten van de leerlingen scherp te bewaken;
  • door onze leerlingen effectief te begeleiden en te ondersteunen;
  • door te streven naar goede contacten met de ouders.

 

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

U ziet in dit hoofdstuk hoe onze examencijfers zich ontwikkelen. De cijfers van onze examens bewegen zich rond het landelijk gemiddelde. Dit geldt voor alle leerwegen (mavo en de beide beroepsgerichte, kader- en basisberoepsgericht).

Bij het Centraal Examen in schooljaar 2020-2021 mochten leerlingen een vak wegstrepen onder de zogenaamde "duimregeling". Het resultaat van deze vakken is echter wèl mee berekend bij de indicator Resultaat Examens.

Bovendien is er 2020-2021 geen CSPE afgenomen.

Voor alle schoolsoorten heeft dit een negatieve invloed gehad op het eindresultaat.


Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Onze school wordt voortdurend intern maar ook extern beoordeeld en geëvalueerd. Hierbij speelt de inspectie van het onderwijs een grote rol. Zij geeft onze kwaliteit weer in de opbrengstenkaart en in inspectieverslagen. Onze school geniet het vertrouwen van de inspectie en valt over nagenoeg de hele lijn onder basistoezicht.

U vindt in dit hoofdstuk als bijlage onder meer de opbrengstenkaart van de onderwijsinspectie. Voor aanvullende informatie kunt u terecht op www.onderwijsinspectie.nl.

Terug naar boven