ZuidWestHoek College

Onze Lieve Vrouw ter Duinenlaan 201 4641 RM Ossendrecht

  • Schoolfoto van ZuidWestHoek College
  • Schoolfoto van ZuidWestHoek College
  • Schoolfoto van ZuidWestHoek College
  • Schoolfoto van ZuidWestHoek College
  • Schoolfoto van ZuidWestHoek College

Profielkeuze

Toelichting van de school

In dit hoofdstuk vindt u gegevens over de sectorkeuze van onze leerlingen. In onderstaande grafieken is de verdeling zichtbaar van mavo- en beroepsgerichte leerlingen, c.q. vmbo -(g)t, vmbo-kaderberoepsgericht en -basisberoepsgericht over de verschillende sectoren.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het ZuidWestHoek College is een school binnen de OMO Scholengroep Bergen op Zoom e.o. Onze scholengroep maakt deel uit van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs te Tilburg (OMO). De raad van bestuur is ons bevoegd gezag en verzorgt tevens het centrale beleid. Onze scholengroep ontwikkelt op basis hiervan haar eigen beleid en legt dit vast in een schoolplan. 

Het schoolplan kent telkens een looptijd van vier jaar, het huidige loopt van 2021 tot 2025. De aangesloten scholen werken het centrale plan op lokaal niveau met eigen activiteiten uit. De scholengroep en de aangesloten scholen stellen zich op als dienstverlenende instelling binnen een netwerk van andere regionale dienstverlenende organisaties.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Scholen in een regio werken samen om iedere leerling een passende onderwijsplaats te bieden. Met dit schoolprofiel kunt u als ouders, school of andere betrokkene, nagaan welk onderwijs- en ondersteuningsaanbod onze school biedt. Kan onze school deze ondersteuning niet bieden, dan zullen wij samen met de ouders en leerling op zoek gaan naar een school met een profiel dat beter aansluit op de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Elke school biedt naast basisondersteuningen mogelijk ook extra ondersteuning. Dit ondersteuningsaanbod is beschreven op vijf velden. Daarmee zijn de profielen van de scholen uit ons samenwerkingsverband met elkaar te vergelijken.
De vijf velden zijn:
- Aandacht en tijd
- Onderwijs
- Expertise
- Ruimtelijke omgeving
- Samenwerking.

Na de algemene typering van onze school zal de ondersteuning beschreven worden op basis van deze vijf velden. 

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven