Titus Brandsmalyceum

Molenstraat 30 5341 GD Oss

 • het schoolgebouw aan de Molenstraat 30 in Oss
 • Titus Brandsma: ereburger van de gemeente Oss
 • uitvoering musical "Foxtrot" in theater De Lievekamp
 • de theaterbrugklas speelt "Minoes" in De Muzelinck
 • presentatieavond havo/vwo Expeditie

In het kort

Toelichting van de school

Het Titus Brandsmalyceum (TBL) maakt onderdeel uit van de brede schoolgemeenschap, Het Hooghuis en richt zich op gymnasium, atheneum en havo/vwo. Het TBL is een school voor havo en vwo, met de focus op voorbereiding op het wetenschappelijk onderwijs (universiteit). Leerlingen kunnen zich aanmelden met de volgende adviezen van de basisschool:
- een eenduidig advies havo;
- een eerste advies havo en een tweede, aanvullend advies havo/vwo;
- een eerste advies vwo en een tweede, aanvullend advies havo/vwo;
- een eenduidig advies vwo.
In de eerste drie gevallen komt een leerling in de dakpanklas havo/vwo. Leerlingen die starten op het vwo of in de dakpanklas havo/vwo, behalen op het TBL hun havo- of vwo-diploma. Het TBL is op onderwijskundig gebied met gymnasium, atheneum en havo/vwo kleinschalig te noemen. Onze school heeft in het eerste leerjaar vier typen brugklassen, te weten havo/vwo masterclass, havo/vwo Expeditie, atheneum masterclass en gymnasium masterclass. Daarnaast biedt het TBL het Titus Tussenjaar aan.

Kenmerken van de school

 • havo/vwo masterclass
 • havo/vwo expeditie
 • atheneum masterclass
 • gymnasium masterclass
 • Titus Tussenjaar

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • havo
 • havo / vwo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bovenbouw

 • havo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
1457

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven