Titus Brandsmalyceum

Molenstraat 30 5341 GD Oss

  • het schoolgebouw aan de Molenstraat 30 in Oss
  • Titus Brandsma: ereburger van de gemeente Oss
  • uitvoering musical "Foxtrot" in theater De Lievekamp
  • de theaterbrugklas speelt "Minoes" in De Muzelinck
  • presentatieavond havo/vwo Expeditie

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Het TBL is een school met havo-, atheneum- en gymnasiumonderwijs. Onze school is bijzonder om zijn masterclasses, expeditieonderwijs en het gymnasium.
Heb je een havo, havo/vwo of vwo advies dan kun je bij ons starten en natuurlijk haal je dan ook het TBL je havo of vwo diploma.
Leerlingen die starten op het vwo of in de dakpanklas havo/vwo behalen op het TBL hun havo- of vwo-diploma.
Er is een instapprogramma voor de leerlingen van de havo/vwo-brugklas. De havo/vwo masterclass kent een flexibele brugperiode. Het TBL heeft masterclasses voor Art, Science, Business,  Oriëntatie op Taal en Cultuur (OTC) en Sport & Life Sciences. Daarnaast heeft het TBL binnen het havo/vwo de keuze voor Expeditie-onderwijs. Het TBL heeft een gymnasium en is een CultuurProfielSchool en een JetNetschool.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Met ingang van schooljaar 2019-2020 is het TBL gestart met het Titus Tussenjaar. Dit leerjaar is bedoeld voor leerlingen die klaar zijn met de basisschool maar nog niet toe zijn om de stap naar de brugklas te maken. Deze leerlingen hebben vwo-capaciteiten maar moeten zich bijvoorbeeld nog verder ontwikkelen op sociaal-emotioneel vlak of komen studievaardigheden te kort. 
Voor deze leerlingen biedt een tussenjaar de kans om te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling waardoor ze het schooljaar daarna de overstap naar de brugklas wel kunnen maken.

Dit tussenjaar betekent in de schoolloopbaan van een leerling geen vertraging (het vervangt immers een jaar in het PO), echter in het onderwijsresultatenmodel van de inspectie worden deze leerlingen bestempeld als doubleurs. Het TBL is zich bewust van de negatieve invloed van het TTJ op het interne doorstroompercentage, maar we kiezen ervoor prioriteit te geven aan het belang van deze groep leerlingen.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

De examenresultaten zijn de afgelopen zes jaar voor zowel voor het havo als het vwo onveranderd erg hoog. Jaarlijks worden resultaten op sectieniveau geëvalueerd en geanalyseerd.  Elke sectie maakt een interventieplan om de resultaten te consolideren dan wel te verbeteren.

Bij de hoge examenopbrengsten dient te worden aangetekend dat dit samengaat met erg weinig doublures en doorstroom naar "lagere" opleidingen in onder- en bovenbouw.   

 
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De examenresultaten van zowel het havo als van het atheneum en het gymnasium zijn de afgelopen zes jaar het beste binnen de regio Maasland. Er doubleren weinig leerlingen en de uitstroom is zeer beperkt (zie hiervoor de site van de Inspectie van het Onderwijs en Vensters).
Ook de tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen en ouders tonen aan dat het TBL een zeer veilige school is met daarbij een hoge mate van tevredenheid op alles deelaspecten.      
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het Titus Brandsmalyceum, onderdeel van Het Hooghuis, heeft de afgelopen jaren niet alleen nadrukkelijk gewerkt aan de verbetering van het onderwijs, maar heeft op tal van manieren gewerkt aan het leggen van contacten van alle partijen die op de een of andere manier betrokken zijn bij de school. Het geven van inzicht in hoe de school functioneert geeft goede feedback om nieuwe verbeterslagen te maken. inmiddels heeft deze aanpak geresulteerd in stijgende aanmeldingen en een verbetering van het interne werkklimaat van leerlingen, ouders en personeelsleden.

Terug naar boven