Titus Brandsmalyceum

Molenstraat 30 5341 GD Oss

  • het schoolgebouw aan de Molenstraat 30 in Oss
  • Titus Brandsma: ereburger van de gemeente Oss
  • uitvoering musical "Foxtrot" in theater De Lievekamp
  • de theaterbrugklas speelt "Minoes" in De Muzelinck
  • presentatieavond havo/vwo Expeditie

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Met het schoolplan hebben we een richtinggevend en kaderstellend document dat ons helpt bij de verdere ontwikkeling van onze school. Met de uitspraak van Titus Brandsma dat kennis maar de helft is waar het in onderwijs over moet gaan, gaan we op zoek naar een juist evenwicht tussen kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. Langs de lijnen van ICT ontwikkeling en de individualisering van de samenleving gaan we ons de komende vijf jaar richten op het gepersonaliseerde leren. Hierbij ligt de uitdaging om dit te realiseren door middel van de verbinding met de ander, en het leren met en van elkaar. Deze ontwikkeling heeft implicaties voor ons curriculum (compacten verrijken, verdiepen en toetsing). Onze persoonlijke ontwikkeling op dit terrein en de daarbij behorende 21 eeuwse vaardigheden, en onze leeromgeving. Het schoolplan voorziet hierin. Afgaande op de wijze waarop we de afgelopen jaren onze school op allerlei terreinen naar een hoger niveau hebben getild hebben wij er alle vertrouwen in dat ook de komende beleidsperiode we met elkaar weer werk gaan maken van schitterend onderwijs voor onze leerlingen.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

We vinden het heel belangrijk dat kinderen naar school kunnen gaan in hun eigen buurt en dat ze op hun eigen school de begeleiding krijgen die ze nodig hebben. Binnen Het Hooghuis zorgen we daar met alle locaties samen voor. Op twee verschillende manieren bieden we onze leerlingen extra begeleiding; d.m.v. trajectvoorziening en in koersklassen.
Trajectvoorziening is een verzamelnaam voor alle extra begeleiding die leerlingen op school kunnen krijgen, terwijl ze in een gewone klas zitten en met de gewone lessen meedoen. Die trajecten worden afgestemd op wat een leerling nodig heeft (maatwerk). De begeleiding kan kort of lang duren. Hierover worden duidelijke afspraken gemaakt met de leerling en de ouders.
Een koersklas heeft als doelstelling om leerlingen tijdelijk en intensief te ondersteunen in een kleinschalige setting, zodat ze daarna verder kunnen leren in een reguliere klas. Daarom is het van belang dat leerlingen zich aanmelden op de school van hun voorkeur. Na de aanmelding wordt samen met de leerling, ouders en een team van specialisten naar de ondersteuningsvraag gekeken. Samen bespreken zij wat de beste ondersteuning is voor de leerling. Dat zou trajectvoorziening of een koersklas kunnen zijn. Het Hooghuis heeft koersklassen met verschillende leerniveaus op het Mondriaan College, ZuidWest en Stadion.
Of leerlingen nu trajectbegeleiding volgen of in een koersklas zitten, we streven er altijd naar om hen zo te begeleiden dat ze na een tijdje weer zonder extra hulp kunnen deelnemen aan de lessen in een gewone klas. Natuurlijk krijgen ze extra ondersteuning zodra en zolang ze die nodig hebben, want we vinden het vooral belangrijk dat leerlingen zich fijn voelen op school en dat het goed met hen gaat.
Bij Het Hooghuis hebben we meer zorgspecialisten in huis dan op andere scholen voor voortgezet onderwijs. Dankzij onze uitgebreide, unieke zorgstructuur kunnen we onze leerlingen optimaal ondersteunen waar zij dat nodig hebben.
Wanneer een leerling, de ouders en de basisschool het idee hebben dat er extra begeleiding nodig is in de brugklas, dan kan dat worden aangeven bij aanmelding op de middelbare school waar de leerling naartoe wil. Samen met die toekomstige school wordt dan bekeken welke begeleiding het beste zal zijn voor de leerling. Zo zorgen we samen voor een goede start!
Voor vragen kunnen leerlingen, ouders en leerkrachten van de basisschool terecht bij onze zorgcoördinator Juul van Meeuwen: j.vanmeeuwen@hethooghuis.nl.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven