Het Maaslandcollege. Scholengemeenschap voor (tweetalig) mavo, havo, vwo.

Vianenstraat 1 5342 AJ Oss

  • Een school voor (tweetalig) mavo, havo en vwo op één locatie. Waar we er zijn voor jou!
  • Schoolfoto van Het Maaslandcollege. Scholengemeenschap voor (tweetalig) mavo, havo, vwo.
  • in een van onze moderne onderzoekslokalen.
  • in een van onze professionele muzieklokalen.
  • een fijne plek om te pauzeren of om tijdens lesuren te studeren.

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Een goed contact en goede samenwerking met onze leerlingen vinden wij heel belangrijk. Ook schooljaar 22-23 hebben de leerlingen kunnen aangeven waarover zij tevreden zijn en wat de school nog kan verbeteren. Veel leerlingen hebben hun mening gegeven. 

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2023-2024?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Iedereen moet zich op het Maaslandcollege veilig en thuis kunnen voelen. Daarom verwachten wij van onze medewerkers en leerlingen dat zij werken aan een mentaliteit van verdraagzaamheid, rechtvaardigheid en het tonen van respect voor de ander.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Leerlingen en ouders geven samen met de medewerkers van het Maaslandcollege inhoud en richting aan het onderwijsleerproces op onze school. Een goed contact en een goede samenwerking met ouders vinden wij dan ook van groot belang. Ouders hebben zich de moeite getroost om hun oordeel te geven over de mate waarin zij tevreden zijn over het Maaslandcollege. Eveneens hebben ouders ons geïnformeerd over de ruimte die zij zien om bepaalde thema's te verbeteren en de bereidheid hier samen in op te trekken. Het geeft aan hoe betrokken zij zich voelen met onze school.  
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
6,8
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven