Het Maaslandcollege. Scholengemeenschap voor (tweetalig) mavo, havo, vwo.

Vianenstraat 1 5342 AJ Oss

  • Een school voor (tweetalig) mavo, havo en vwo op één locatie. Waar we er zijn voor jou!
  • Schoolfoto van Het Maaslandcollege. Scholengemeenschap voor (tweetalig) mavo, havo, vwo.
  • in een van onze moderne onderzoekslokalen.
  • in een van onze professionele muzieklokalen.
  • een fijne plek om te pauzeren of om tijdens lesuren te studeren.

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Het Maaslandcollege biedt leerlingen kansen door hen te leren op zichzelf te vertrouwen en veerkrachtig en flexibel om te gaan met veranderingen. Relatief veel leerlingen aan het einde van het derde leerjaar zitten op een hoger niveau dan het ontvangen basisschooladvies. 

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Hier zie je het percentage leerlingen dat zonder vertraging de onderbouw doorloopt. Je ziet ook het percentage leerlingen dat zonder vertraging de bovenbouw doorloopt. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Het Maaslandcollege gelooft in de ontwikkelkracht van leerlingen. Wij zien ons zelf als een kansenschool. Deze keuze maken we bewust. Wij zetten in op een sterke en persoonsgerichte begeleiding en coaching waarmee wij leerlingen een stevige basis bieden op het behalen van het diploma.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die hebben deelgenomen aan het centraal examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven