Het Maaslandcollege. Scholengemeenschap voor (tweetalig) mavo, havo, vwo.

Vianenstraat 1 5342 AJ Oss

  • Een school voor (tweetalig) mavo, havo en vwo op één locatie. Waar we er zijn voor jou!
  • Schoolfoto van Het Maaslandcollege. Scholengemeenschap voor (tweetalig) mavo, havo, vwo.
  • in een van onze moderne onderzoekslokalen.
  • in een van onze professionele muzieklokalen.
  • een fijne plek om te pauzeren of om tijdens lesuren te studeren.

Profielkeuze

Toelichting van de school

Alle profielen en alle sectoren zijn mogelijk op het Maaslandcollege.

Vergeleken met het landelijke beeld kiezen de leerlingen van het Maaslandcollege op havo en vwo meer voor de combinatie van de natuurprofielen Natuur en Techniek en Natuur en Gezondheid en het profiel Economie en Maatschappij.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het Maaslandcollege is een moderne kwaliteitsschool met een internationale oriëntatie. Leerlingen krijgen er het onderwijs dat bij hen past, op een niveau dat bij hen past. Ze worden uitgedaagd hun grenzen te verleggen en hun talenten te ontwikkelen. Dat gebeurt in een stimulerend, maar veilig klimaat, waarin duidelijkheid en respect essentieel zijn.

Jonge mensen worden serieus genomen en gehoord. Voor hen ligt de wereld open en het Maaslandcollege biedt hun de instrumenten die te veroveren. Dat begint uiteraard met excellent onderwijs, waar een hoogwaardige bètaopleiding, tweetalig onderwijs en vwo-categoraal met een onderzoekslijn een essentiële bijdrage aan leveren. Maar ook met een gevarieerd programma voor sport en cultuur en met internationale uitwisselingen.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het Maaslandcollege begeleidt zijn leerlingen naar zelfleiding. De ontwikkeling naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid krijgt volop aandacht. Een intensieve begeleiding leidt tot het snel vaststellen en oplossen van problemen, zowel bij de studie als de persoonlijke ontwikkeling. Een goed zorgaanbod daarbij is onontbeerlijk. De ene leerling heeft daar meer behoefte aan dan de ander, maar ons streven is dat alle leerlingen een unieke persoonlijke ontwikkeling doormaken waarop zij trots zijn. 

 

Met aandacht, goede begeleiding en passende zorg zien wij het als onze opdracht om elke leerling zijn of haar grenzen te laten verleggen.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven