Vechtdal College

Balkerweg 2 7731 RZ Ommen

  • Schoolfoto van Vechtdal College
  • Schoolfoto van Vechtdal College

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

In de maanden januari en februari worden alle ouders/verzorgers en leerlingen van leerjaar 1&3 geënquêteerd. Dit gebeurt digitaal.
Er wordt gebruik gemaakt van de vragenset van Vensters voor Verantwoording.
Zodra de uitkomsten bekend zijn worden deze gepubliceerd.
 

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

In het voorjaar worden alle ouders en leerlingen van leerjaar 1&3 geënquêteerd. Er wordt gebruik gemaakt van een standaard set aan vragen. Vergelijking met andere scholen wordt op deze wijze goed mogelijk.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven