Vechtdal College

Balkerweg 2 7731 RZ Ommen

  • Schoolfoto van Vechtdal College
  • Schoolfoto van Vechtdal College

Profielkeuze

Toelichting van de school

In het eerste leerjaar kennen we vijf verschillende soorten klassen. Elke klas bereidt leerlingen voor op verschillende leerwegen en verschillende soorten vervolgonderwijs.De vijf klassen zijn verdeeld over de twee hoofdroutes van ons onderwijs: de praktische route of theoretische route.

De praktische route bestaat uit een basisberoepsgerichte leerweg of kaderberoepsgerichte leerweg. In beide profielen hebben de leerlingen keuzes uit de volgende praktijkvakken. Het gaat hier om de keuzes na het tweede leerjaar:

1. Z&W: Zorg & Welzijn
2. D&P: Dienstverlening en Producten
3. BWI: Bouwen, Wonen & Interieur 
4. PIE: Produceren, Installeren en Energie.

Naast de praktische route is er voor een leerlingen de theoretische route.

T+: Theoretische leerweg: een opleiding  die toegang geeft tot alle mbo-opleidingen en tot het havo. De “plus” betekent dat we de leerlingen in klas 3 en 4 goed voorbereiden, o.a. door het aanbieden van een beroepsgericht programma. Het is ook mogelijk om de “plus” in te zetten voor een goede aansluiting naar het havo.

HAVO: Een opleiding  van vijf jaar die voorbereidt op het hbo. We bieden in Ommen alle vier (landelijke) profielen aan.

Atheneum: Deze opleiding duurt zes jaar. Met het atheneum-diploma kan uw kind een studie volgen op de universiteit. Ook voor deze opleiding geldt dat het Vechtdal College alle vier profielen aanbiedt.

Profielen in havo en vwo:

1. Natuur en Maatschappij
2. Natuur en techniek
3. Economie en maatschappij
4. Cultuur en maatschappij

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Schoolplan Vechtdal College is het strategisch beleidsplan van de scholengemeenschap Vechtdal College als geheel

Meerjarenplan Vechtdal College Ommen is het meerjarenplan (2013-2016) van onze locatie.

Daarbij hoort ook een jaarplan: "Het verschil maken" 2016-2017. Hierin staan de plannen voor het huidige schooljaar.

 
 
 
 

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In de bijlage staat het zorgplan. De status van het plan is dat het nog in concept is.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven