Vechtdal College

Balkerweg 2 7731 RZ Ommen

  • Schoolfoto van Vechtdal College
  • Schoolfoto van Vechtdal College

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Bij de plaatsing van leerlingen in leerjaar 1 is het advies van de basisschool leidend. In het eerste leerjaar komen de meeste leerlingen in een zogenaamde dakpanklas: een klas waarin de keuze voor een bepaalde leerweg wordt uitgesteld. In dat jaar krijgt de leerling de kans te ontdekken waar hij of zij het beste op de plek is. In dit systeem van dakpanklassen willen we leerlingen ook kansen geven.

Voor de meeste leerlingen een uitdaging, die ze willen en kunnen waarmaken! 

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Bij de plaatsing van leerlingen in leerjaar 1 is het advies van de basisschool leidend. De uitslag van testen is voor ons slechts een controlemiddel.

In het eerste leerjaar komen de meeste leerlingen in een zogenaamde dakpanklas: een klas waarin de keuze voor een bepaalde leerweg wordt uitgesteld. In dat jaar krijgt de leerling de kans te ontdekken waar hij of zij het beste op de plek is. In dit systeem van dakpanklassen willen we leerlingen ook kansen geven.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Het Vechtdal College Ommen wil qua examenresultaten in alle leerwegen boven het landelijk gemiddelde scoren. Dat lukte de laatste 5 jaar bijna altijd. Daar zijn we trots op. We willen een goede school zijn voor alle leerlingen en dat blijkt op dit punt goed te lukken.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die hebben deelgenomen aan het centraal examen. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

De doorstroming vanuit de theoretische leerweg naar het VO betreft de instroom in de eigen havo 4. Voor deze leerlingen is een extra ondersteuningsstructuur ingericht met extra lessen: zowel in vmbo4 als in havo 4
Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het basis-arrangement van de Inspectie betekent dat de school voldoende presteert op alle cijfermatige onderdelen. De Inspectie maakt daarbij geen onderscheid tussen 'voldoende" en 'goed'. In april 2016 is er een Inspectiebezoek geweest met speciale aandacht voor de lessen in de Theoretische Leerweg. We scoren op alle onderdelen voldoende; extra waardering is er voor de zorgstructuur binnen de school.

De opbrengstenkaart en het opbrengstenoordeel laten die cijfermatige zaken zien. We hebben een lees/kijkwijzer toegevoegd.

Terug naar boven