Twents Carmel College, locatie Potskampstraat

Potskampstraat 2 7573 CC Oldenzaal

Schoolfoto van Twents Carmel College, locatie Potskampstraat

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Het Twents Carmel College gaat uit van het advies van de Basisschool. Indien de doorstroomtoets afwijkt vindt nader overleg plaats met de Basisschool.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Hier zie je het percentage leerlingen dat zonder vertraging de onderbouw doorloopt. Je ziet ook het percentage leerlingen dat zonder vertraging de bovenbouw doorloopt. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die het centraal examen hebben gemaakt. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Extern toezicht vindt binnen het Twents Carmel College in twee vormen plaats:

1. Toezicht door de Onderwijsinspectie

Jaarlijks brengt de inspectie een oordeel uit over de onderwijsresultaten op onze school. Het onderwijs op onze school voldoet aan alle normen die de inspectie per onderscheiden indicator daaraan stelt. Daarom is aan de school het basisarrangement toegekend. Er is vanuit de inspectie dus geen aanleiding de school te bezoeken. In 2018 en 2022 heeft de inspectie aan onze locatie het predicaat excellent vmbo toegekend.

2. Visitatie door kritische vrienden

Het Twents Carmel College verzorgt het voortgezet onderwijs voor de regio Noordoost Twente. Mede om scherp te blijven kijken naar de geleverde onderwijskwaliteit, wordt in het kader van de kwaliteitszorg een cyclus doorlopen die resulteert in een zelfevaluatie proces dat periodiek plaatsvindt. Na het opstellen van een zelfevaluatierapport volgt een visitatie door kritische vrienden. De meest recente visitatie vond plaats door een commissie bestaande uit docenten en directieleden van een drietal andere Carmelscholen. 

Terug naar boven