Twents Carmel College, locatie Potskampstraat

Potskampstraat 2 7573 CC Oldenzaal

Schoolfoto van Twents Carmel College, locatie Potskampstraat

In het kort

Toelichting van de school

Het Twents Carmel College is een brede scholengemeenschap die voor NO Twente het totale aanbod voor VO verzorgt.

Op de school aan de Potskampstraat wordt het vmbo-onderwijs aangeboden in de bovenbouw (klas 3 en 4) via een breed en geïntegreerd aanbod van sectorale programma’s op de niveau’s bbl, kbl, gl en gtl. 

De kernwaarden van het Twents Carmel College zijn:

 • Keuzevrijheid
 • Betrokkenheid
 • Band met omgeving
 • Brede vorming
 • Professionele leercultuur

De locatie is een excellente vmbo locatie voor talentontwikkeling, maximale ontplooiing en excelleren. 

Binding, onderwijs en professionaliteit zijn items die op de locatie steeds centraal staan.

   

Kenmerken van de school

 • excellent vmbo
 • betrokkenheid
 • degelijkheid
 • transparantie
 • verantwoording

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • brede brugklas
 • vmbo-b/k/(g)t
 • vmbo-b

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-b
 • vmbo-k
 • vmbo-(g)t

Bron

Bezoek deze school

 1. leerjaar 2 naar vmbo leerjaar 3

  Meer informatie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Leerjaar 1 en 2 betreft vmbo leerlingen die onderwijs volgen in een kleine setting (Onderbouw-Unit)
Vmbo-b: aantal leerlingen in de basis beroepsgerichte leerweg (BBL) in leerjaar 3 en 4
Vmbo-k: aantal leerlingen in de kader beroepsgerichte leerweg (KBL) in leerjaar 3 en 4
Vmbo-gl en gtl: aantal leerlingen in de gemengde leerweg (GL) en de gemengd theoretische leerweg (GTL).

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
994

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven