Twents Carmel College, locatie Potskampstraat

Potskampstraat 2 7573 CC Oldenzaal

Schoolfoto van Twents Carmel College, locatie Potskampstraat

Profielkeuze

Toelichting van de school

Op deze locatie zitten leerlingen van de bovenbouw vmbo (klas 3 en 4) in verschillende leerwegen (BBL, KBL, GTL) en verschillende profielen.

De volgende profielen worden aangeboden: Gemengd Theoretische Leerweg; Bouwen, Wonen en Interieur; Produceren, Installeren en Energie; Mobiliteit en Transport; Zorg en Welzijn; Economie en Ondernemen; Horeca, Bakkerij en Recreatie; Groen.

Toelichting leerwegen:

  • De basisberoepsgerichte leerweg (BBL) bereidt voor op niveau 2 van het MBO. Je hebt 15 uur beroepsgerichte vakken, aangevuld met algemeen vormende vakken.
  • De kaderberoepsgerichte leerweg (KBL) bereidt voor op niveau 4 van het MBO. Je hebt 11 uur beroepsgerichte vakken, aangevuld met algemeen vormende vakken.
  • De gemengd theoretische leerweg (GTL) bereidt voor op niveau 4 van het MBO. In klas 3 volg je 8 theoretische vakken en 6 beroepsgerichte uren, in klas 4 laat je twee vakken vallen en volg je nog 4 beroepsgerichte uren. Bij de vakken die je laat vallen, houd je rekening met de gewenste doorstroom: MBO niveau 4 (eventueel met certificaat Toptraject) of Havo4.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het centrale doel van TCC Potskampstraat:

Wij creëren een veilige en vertrouwde omgeving voor al onze leerlingen. We kennen ze allemaal. Daardoor weten we wat er bij ze speelt. dat doen we door een oprechte relatie aan te gaan. dat is namelijk essentieel voor goede prestaties. gelijke kansen voor iedereen is heel belangrijk bij ons. op basis van vertrouwen spreken we realistische verwachtingen uit. Zo dagen we leerlingen uit het beste in zichzelf naar boven te halen. 

Hoe doen we dit? Door binnen vier aandachtsgebieden te werken aan de:

1. Basis op orde

2. Pedagogische opdracht

  • Veilige en vertrouwde (leer)omgeving

3. Didactische opdracht

  • Groei zichtbaar maken
  • Betekenisvol leren
  • Voorbereiden op de toekomst

4. Actualiteit

  • Ontwikkelgerichte school

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Dit is het Schoolondersteuningsprofiel van locatie Potskampstraat van het Twents Carmel College. Deze pdf versie van het schoolprofiel bestaat uit de antwoorden op vragen die scholen jaarlijks in- en aanvullen om hun onderwijs en ondersteuningsaanbod te beschrijven en vergelijkbaar te maken met andere scholen in de regio. Twents Carmel College valt onder het regionaal samenwerkingsverband VO Twente 23.02. Binnen dit samenwerkingsverband wordt de gang van zaken rondom ondersteuning en passend onderwijs regionaal afgestemd. Meer informatie is te vinden op de website van het samenwerkingsverband.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven