Terra Oldekerk

Molenstraat 12 9821 PG Oldekerk

Schoolfoto van Terra Oldekerk

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De meningen van onze leerlingen doet er toe! Elk jaar onderzoeken wij de leerlingtevredenheid. De uitkomsten bespreken wij met onze leerlingenraad, de ouderklankbord en met 'onze' docenten.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2018-2019?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veiligheid is voorwaardelijk om te kunnen leren. Onze leerlingen geven terug zich veilig te voelen op school. Het is in het belang van iedereen op school dat er een goede sfeer is, dat de lessen goed tot hun recht komen en dat iedereen rekening houdt met elkaar. Respect voor elkaar en respect voor je omgeving spelen hierbij een belangrijke rol. Dit betekent dat er een aantal omgangsregels gelden in de school, die als vanzelfsprekend mogen worden beschouwd.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De oudertevredenheid is in december 2017 afgenomen middels een enquete (AOC Spiegel).
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,0

Terug naar boven