Terra Oldekerk

Molenstraat 12 9821 PG Oldekerk

Schoolfoto van Terra Oldekerk

Profielkeuze

Toelichting van de school

GROEN en MEER

Terra Oldekerk biedt alleen het profiel Groen aan omdat wij een vmbo-groenschool zijn. Het is echter gewoon mogelijk om uit te stromen naar alle verschillende richtingen in het Middelbaar Beroepsonderwijs (mbo). Een leerling kan daarnaast gedurende de opleiding zich breed oriënteren door het volgen van diverse beroepsgerichte keuzevakken (bijvoorbeeld techniek, koken, uiterlijke verzorging, automotive, bakkerij). 

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Terra Oldekerk maakt onderdeel uit van het Terra. Het Terra als geheel beschikt over een meerjarig schoolpan. De schooloverstijgende onderwerpen uit dit schoolplan worden samen met vestigingsgebonden onderwerpen verwerkt in een vestigingsjaarplan. Jaarlijks wordt het vestigingsjaarplan geevalueerd. Deze evaluatie wordt in het volgende vestigingsjaarplan opgenomen

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Zorg neemt een belangrijke rol in binnen het Terra Oldekerk. De school biedt extra ondersteuning voor die leerlingen die via de reguliere routes niet optimaal tot hun recht komen. In het zorgplan staat omschreven op welke wijze de zorg binnen het Terra Oldekerk is georganiseerd. Indien u specifieke vragen hebt ten anzien van zorg kunt u contact opnemen met de school.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven