Terra Oldekerk

Molenstraat 12 9821 PG Oldekerk

Schoolfoto van Terra Oldekerk

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Een groot gedeelte van onze leerlingen zit in klas 3 op of boven het door de basisschool geadviseerde leerweg. 
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Terra Oldekerk kent gemiddeld een goede doorstroom, zowel voor de onder- en bovenbouw. Gezien de relatief kleine leerlingaantallen per leerweg kan het percentage per schooljaar 'schommelen'.

De indicator 'Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?' wordt niet juist weergeven door een administratieve fout, hierover is contact met de Onderwijsinspectie. De resultaten voor deze indicator zijn namelijk ook net boven het landelijk gemiddelde.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Het slaagpercentage (per leerweg) van Terra Oldekerk is al meerdere schooljaren opeenvolgend boven de landelijke norm.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De (gemiddelde) examencijfers van Terra Oldekerk zijn, afgezet tegen het landelijk gemiddelde, in orde.
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

De grootste groep leerlingen kiest voor een vervolg op het mbo. Een aantal leerlingen kiest ervoor om door te stromen naar de havo. 
Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven