't Kraaienest

Nieuwe Gracht 1 2631 BK Nootdorp

De onderbouw van de VSO-afdeling is gehuisvest  bij de SO-afdeling van de school.

Uitstroomprofiel

Er zijn 3 uitstroomprofielen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Leerlingen krijgen onderwijs in een passend profiel. Vso-scholen stellen voor elke leerling een plan op. In dit plan staat de verwachte uitstroombestemming van de leerling en een beschrijving van de ondersteuning en begeleiding.

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Onze school onderscheidt kwaliteit en kwaliteitszorg. We streven kwaliteit na (zie de ambities bij de verschillende beleidsterreinen in het schoolplan) en we zorgen ervoor dat de kwaliteit op peil blijft: we beoordelen de ambities systematisch en cyclisch en op basis van de bevindingen verbeteren of borgen we onze kwaliteit. Van belang is ook dat onze kwaliteitszorg gekoppeld is aan het integraal personeelsbeleid. We streven ernaar dat onze medewerkers competenties ontwikkelen die gerelateerd zijn aan de beleidsterreinen die we belangrijk vinden. Het schoolplan 2019-2023 geeft richting aan de ontwikkeling van onze school binnen de strategische koers van Lucas Onderwijs. Het plan dient tevens als verantwoordingsinstrument voor de Inspectie van het Onderwijs, met een beschrijving van ons onderwijskundig beleid, ons personeelsbeleid dat bijdraagt aan de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijskundig beleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs. U kunt meer lezen over de kwaliteit van ons onderwijs en de kwaliteitszorg in het schoolplan.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Sommige leerlingen hebben extra zorg nodig. In het schoolondersteuningsprofiel legt de school voor ten minste vier jaar vast waar die extra ondersteuning uit bestaat. Want alleen de school zelf kan vertellen welke middelen er zijn om leerlingen optimaal te helpen.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven