't Kraaienest

Brasserskade 4 2631 NC Nootdorp

De onderbouw van de VSO-afdeling is gehuisvest  bij de SO-afdeling van de school.

In het kort

Toelichting van de school

Dit schoolvenster geeft u informatie over de VSO-afdeling van ZML-school 't Kraaienest. De informatie betreft dus niet de SO-afdeling.

De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie en de school. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. 't Kraaienest is een (V)SO-school voor zeer moeilijk lerenden (ZML). De school heeft op de VSO-afdeling vijf groepen. De onderbouwgroepen zijn gehuisvest in het gebouw op het terrein van Ipse de Bruggen in Nootdorp, dat gedeeld wordt met een KinderDienstenCentrum. De midden- en bovenbouwgroepen van de VSO-afdeling zijn gehuisvest in een dependance aan de Molenweg in Nootdorp.

Heeft u vragen, neemt u dan contact op met ons.

Kenmerken van de school

  • Speciaal voor jou!
  • Samen
  • Veiligheid
  • Respect
  • Ontwikkeling

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De VSO-afdeling is in 2013 gestart met een groep van 11 leerlingen. Inmiddels is de school volgroeid tot een afdeling met ongeveer 60-70 leerlingen. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
64

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

De school werkt naast de ketenpartners, waar een samenwerkingsovereenkomst of contract mee is afgesloten, nog met veel andere partners samen. Zo is er veel contact met de (speciale) basisscholen uit de regio en ook met de scholen binnen het bestuur. Er is regelmatig overleg met de (V)SO-ZML-Bernardusschool. Er is ook contact met onderwijsinstellingen over bijvoorbeeld stageplekken, met onderwijsadviesbureaus over scholingsaanbod en diverse zorgorganisaties over leerlingzorgtrajecten.

Terug naar boven