't Kraaienest

Nieuwe Gracht 1 2631 BK Nootdorp

De onderbouw van de VSO-afdeling is gehuisvest  bij de SO-afdeling van de school.

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Inspectie van het Onderwijs voerde op 18 november 2014 een onderzoek uit op de vso-afdeling van 't Kraaienest in Nootdorp om een oordeel te kunnen uitspreken over de kwaliteit van het onderwijs en over de naleving van wet- en regelgeving. De conclusie was als volgt: de inspectie is van oordeel dat vrijwel alle kwaliteitsaspecten en -indicatoren met betrekking tot de leerlingenzorg, het onderwijsleerproces en de kwaliteitszorg van 't Kraaienest, afdeling vso, het predicaat voldoende verdienen. Het genoemde onderzoek kunt u op de site van de inspectie downloaden. 

De VSO-afdeling is in november 2019 bezocht door de inspectie als onderdeel van het bestuursonderzoek. Het rapport hiervan is te vinden via de link. De inspectie heeft 4 kwaliteitsgebieden onderzocht op 't Kraaienest: didactisch handelen, veiligheid, pedagogisch klimaat en kwaliteitszorg. Pedagogisch klimaat scoorde een GOED, de andere gebieden werden als VOLDOENDE beoordeeld. U kunt meer lezen in het inspectierapport van het bestuursonderzoek via de link.  

Terug naar boven