Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen

IJsbeerstraat 12 6531 PL Nijmegen

  • Sportief bezig zijn in de pauze op school.
  • De Plusklassen:  Dans, Muziek, Drama, Tekenen, Handvaardigheid
  • Onze Junior European Parlement Ambassadors. 3e klassers die ambassadeur zijn voor Europa en Internationalisering
  • De SSgN is een gezellige school waar je kunt zijn wie je bent en waar je vrienden vindt voor het leven.
  • Tijdens natuurkunde leer je onder andere robots bouwen.

Profielkeuze

Toelichting van de school

Van de havo-leerlingen kiest een kleine meerderheid voor een van de maatschappijprofielen. In het vwo kiest meer dan de helft van de leerlingen een bètaprofiel.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het nieuwe beleidsplan 2020 e.v. is een digitaal document (link naar beleidsplan), uitgaande van de vier kernwaarden van onze school:

  • Echt in contact
  • Jezelf kunnen zijn
  • Verantwoordelijk voor kwaliteit
  • Uitgaan van groei

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Ouders en leerlingen kunnen door middel van dit SOP (Schoolondersteuningsplan) goed bekijken welke ondersteuning de SSgN kan bieden.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven