Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen

IJsbeerstraat 12 6531 PL Nijmegen

  • Sportief bezig zijn in de pauze op school.
  • De Plusklassen:  Dans, Muziek, Drama, Tekenen, Handvaardigheid
  • Onze Junior European Parlement Ambassadors. 3e klassers die ambassadeur zijn voor Europa en Internationalisering
  • De SSgN is een gezellige school waar je kunt zijn wie je bent en waar je vrienden vindt voor het leven.
  • Tijdens natuurkunde leer je onder andere robots bouwen.

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

De SSgN werkt met een heterogene onderbouw. Of je nu vwo-, havo- of vmbo-t (mavo)-advies hebt meegekregen, je start allemaal in dezelfde klas. Dat is leuk omdat je dan gewoon met je vrienden van de basisschool in dezelfde klas kan komen.  

Heb je een vwo-advies, dan volg je natuurlijk alle vakken op vwo-niveau en krijg je daarnaast extra uitdaging aangeboden. Heb je een havo- of vmbo-t-advies, dan kun je sommige vakken op een hoger niveau volgen.

Je hebt minimaal twee jaar de tijd om te groeien naar het niveau dat het best bij je past. En wat blijkt? Een groot deel van de leerlingen haalt een diploma op een hoger niveau dan het gegeven schooladvies van de basisschool.

Als in de tabel 'onder' niveau staat, betreft het een gemengd advies, bijvoorbeeld vmbo-t/havo. Zit je daarmee op het vmbo-t dan zit je volgens ons prima op je plek en kun je na je diploma doorstromen naar havo. Hetzelfde geldt voor leerlingen havo met een gemengd advies. Als je eerst je havo-diploma haalt kun je altijd nog een stapje hoger.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Hier zie je het percentage leerlingen dat zonder vertraging de onderbouw doorloopt. Je ziet ook het percentage leerlingen dat zonder vertraging de bovenbouw doorloopt. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

De slaagpercentages zijn al jaren goed. 

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De examencijfers laten een heel degelijk beeld zien. 

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2021-2022?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Hier zie je per onderwijssoort welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen. Dit gaat over de situatie direct na hun examen en over de situatie na één jaar. Dit is uitgesplitst in de categorieën vo, mbo, hbo, wo en overig. De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie beoordeelt de school op alle afdelingen 'goed'. Dit geldt ook voor de kwaliteitszorg.

Terug naar boven