Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen

IJsbeerstraat 12 6531 PL Nijmegen

  • Sportief bezig zijn in de pauze op school.
  • De Plusklassen:  Dans, Muziek, Drama, Tekenen, Handvaardigheid
  • Onze Junior European Parlement Ambassadors. 3e klassers die ambassadeur zijn voor Europa en Internationalisering
  • De SSgN is een gezellige school waar je kunt zijn wie je bent en waar je vrienden vindt voor het leven.
  • Tijdens natuurkunde leer je onder andere robots bouwen.

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De tevredenheid van leerlingen scoort voor de meeste indicatoren rond  het gemiddelde, zowel landelijk als binnen Nijmegen. We werken er hard aan om dat zo te behouden of zelfs nog te verbeteren. Daar waar nodig gaan wij in gesprek met leerlingen om met hen suggesties voor verbeteringen door te nemen.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2021-2022?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De SSgN wordt positief beoordeeld door leerlingen, ouders en personeel op het gebied van schoolklimaat en veiligheid. De school kent een goede en open sfeer, waarbij onderling respect hoog in het vaandel staat. Zowel in de lessen als op ouderavonden en personeelbeleidsdagen wordt er voortdurend aandacht gegeven aan een goed schoolklimaat en een veilige leer- en werkomgeving.

Door een uitgebreid en intensief mentoraat heeft de school goed oog en oor voor wat er speelt onder de leerlingen en kunnen de mentoren adequaat reageren indien nodig.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De tevredenheid van de ouders scoort altijd boven het gemiddelde, zowel landelijk als binnen Nijmegen. Ouders worden door de school als belangrijke partners gezien om de leerlingen naar een optimaal mogelijk diploma te begeleiden.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,1

Terug naar boven