Dominicus College

Energieweg 93 6541 CZ Nijmegen

Schoolfoto van Dominicus College

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Het Dominicus College kent een warm schoolklimaat en leerlingen voelen zich er veilig. De kwaliteit van het onderwijs is hoog en er zit een stijgende lijn in het aanbod van modern, eigentijds onderwijs. Vanaf schooljaar 2019 - 2020 is er een aantal vernieuwingen in het onderwijs doorgevoerd die het voor leerlingen mogelijk maakt om zelf meer sturing te geven aan hun eigen leertraject. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor talentontwikkeling en brede vormgeving, waar leerlingen steeds meer gebruik van maken. Het College van Bestuur heeft besloten dat het Dominicus College met ingang van 1 augustus 2024 wordt gesloten. Wij zien dit als mede oorzaak van een lagere score bij een aantal onderdelen.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2021-2022?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Leerlingen ervaren een prettige sfeer en voelen zich uitermate veilig. Mentoren hebben oog voor het welzijn van leerlingen en bij voorkomende pestincidenten wordt er effectief gehandeld. Er zijn korte lijnen met tussen ouders, mentoren en teamcoördinatoren. Dat maakt dat er veel zicht is op wat er in de school gebeurt. Wij zijn dan ook erg tevreden over de scores. 

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Onze ouders geven blijk van veel waardering voor de begeleiding van hun zoon/dochter door de mentor. Zij zijn bovendien van mening dat ons onderwijs goed aansluit bij het niveau van hun kind en dat er prima ICT-voorzieningen zijn. Aan de genoemde aandachtspunten (meer ruimte voor talentontwikkeling en burgerschap) besteden we aandacht in ons vernieuwde onderwijs. De lagere totaalscore komt vooral door een beduidend lagere score op de vraag “Beveelt u andere ouders deze school aan?”.  Dit heeft te maken met het besluit van het College van Bestuur om de school te sluiten met ingang van 1 augustus 2024.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,9

Terug naar boven