Dominicus College

Energieweg 93 6541 CZ Nijmegen

Schoolfoto van Dominicus College

In het kort

Toelichting van de school

Het Dominicus College is een kleinschalig school voor havo, atheneum en gymnasium. Wij bieden eigentijds onderwijs in een ambitieus leerklimaat met een duidelijk structuur. De school kent een stevige bètaprofilering, biedt versterkt talenonderwijs (Engels, Duits, Frans) en geeft ruimte aan creativiteit. Door het bieden van keuzemogelijkheden geven wij leerlingen voor een deel de regie over hun eigen leertraject. Op het Dominicus College is een speciale afdeling voor leerlingen met een fysieke beperking of chronische ziekte, De Monnikskap.  

Het College van Bestuur van de Stichting @voCampus heeft met het oog op dalende leerlingaantallen besloten om de school per 1 augustus 2024 te sluiten. Dit betekent dat er vanaf schooljaar 2022 – 2023 geen leerlingen instromen in leerjaar 1. De overige leerlingen zullen tot het moment van sluiting gefaseerd uitstromen of overstappen naar een andere school. Het voortbestaan van de Monnikskap wordt door het College van Bestuur gegarandeerd. De Monnikskap wordt ondergebracht bij het Kandinsky College Nijmegen. Voor meer informatie zie www.dominicuscollege.nl>Toekomst.

Kenmerken van de school

  • Bevlogen
  • Betrokken
  • Betrouwbaar

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • havo
  • havo / vwo
  • atheneum
  • gymnasium

Bron

Bovenbouw

  • havo
  • atheneum
  • gymnasium

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Wil je nu al meer weten? Bekijk dan:

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
798

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?