Dominicus College

Energieweg 93 6541 CZ Nijmegen

Schoolfoto van Dominicus College

In het kort

Toelichting van de school

Het Dominicus College is een kleinschalige school voor havo, atheneum en gymnasium. Wij bieden eigentijds onderwijs in een ambitieus leerklimaat met een duidelijk structuur. De school kent een stevige bètaprofilering en biedt versterkt talenonderwijs (Engels, Duits, Frans). Ook creativiteit krijgt de ruimte, denk aan fotografie en vormgeving. We werken intensief samen met de universiteit, hbo-instellingen en het bedrijfsleven. In de les wordt regelmatig gebruik gemaakt van de iPad. In de onderbouw gaan de leerlingen een middag in de week aan slag in een project naar keuze. Daarnaast zijn er wekelijks een aantal maatwerkuren ingepland waarbij er ruimte is voor extra begeleiding of verdieping. In de bovenbouw geven leerlingen een derde van hun eigen leertraject vorm door middel van DC-uren. Tijdens DC-uren kiezen leerlingen zelf, op basis van interesse of behoefte, waarmee zij aan de slag gaan. De school beschikt over een uitstekend geoutilleerd gebouw. Op het Dominicus College is een speciale afdeling voor leerlingen met een fysieke beperking of chronische ziekte, De Monnikskap.

Kenmerken van de school

  • Bevlogen
  • Betrokken
  • Betrouwbaar

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • havo
  • havo / vwo
  • atheneum
  • gymnasium

Bron

Bovenbouw

  • havo
  • atheneum
  • gymnasium

Bron

Bezoek deze school

Wil je nu al meer weten? Bekijk dan:

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het Dominicus College hecht grote waarde aan haar kleinschaligheid. Op dit moment hebben we een omvang van ongeveer 800 leerlingen met een evenwichtige verdeling over havo, atheneum en gymnasium.  In het eerste leerjaar hebben we 4 klassen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
854

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?