Dominicus College

Energieweg 93 6541 CZ Nijmegen

Schoolfoto van Dominicus College

Profielkeuze

Toelichting van de school

Door een sterke Beta-profilering in de afgelopen jaren heeft het Dominicus College relatief veel leerlingen die in de bovenbouw kiezen voor een NG- of NT profiel of een combinatie daarvan. Het versterkt talenonderwijs en de veelheid aan culturele activiteiten maken onze school ook aantrekkelijk voor leerlingen met andere profielkeuzes.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het schoolplan is vormgegeven op een poster waarin kort en bondig de speerpunten voor de komende vier jaren vermeld staan. Het schoolplan kent een onderlegger waarin de speerpunten worden toegelicht. Deze onderlegger is te vinden op onze website onder: Onze school > Schoolplan en schoolgids.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het schoolondersteuningsplan geeft aan welke basisondersteuning we kunnen bieden aan alle reguliere leerlingen. Onze school heeft een speciale afdeling voor leerlingen met een lichamelijke beperking of langdurig zieken, de Monnikskap; hiervoor is een apart schoolondersteuningsprofiel als bijlage toegevoegd.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven