CSW Van de Perre

Griffioenstraat 17 4334 BK Middelburg

  • Schoolfoto van CSW Van de Perre
  • Schoolfoto van CSW Van de Perre
  • Schoolfoto van CSW Van de Perre
  • Schoolfoto van CSW Van de Perre
  • Schoolfoto van CSW Van de Perre

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De leerlingentevredenheid ligt zowel in het brugjaar, als op mavo, havo en vwo op of rond het landelijk gemiddelde. Wel zien we een lichte toename van de tevredenheid ten opzichte van vorig schooljaar bij de brugklassen. En juist een lichte afname bij de andere jaren. Maar het zijn geen grote verschillen, waar we ons zorgen over maken.

Met leerlingen zijn wij op diverse manieren in gesprek over hun tevredenheid omdat wij het belangrijk vinden naar hun beleving te luisteren en er van te leren. 

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In onze kernwaarden hebben we vastgelegd: 'ieder mens is van waarde (uniek)' en 'ieder mens is van betekenis voor de ander'. CSW hecht veel waarde aan een veilige leeromgeving. Leerlingmentoren zorgen voor extra veiligheid door hun extra begeleiding in de brugklassen. Een veilig leerklimaat is een voorwaarde voor goede leerprestaties.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De score van het tevredenheidsonderzoek onder ouders voldoet aan niet de CSW-doelstelling (d.w.z. boven het landelijk gemiddelde). In de trend is te zien dat de tevredenheid van ouders daalt. Ook de score is iets onder het landelijke gemiddelde. dit heeft onze aandacht middels ouderraad en ouderklankbordgroepen.


Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven