CSW Van de Perre

Griffioenstraat 17 4334 BK Middelburg

  • Schoolfoto van CSW Van de Perre
  • Schoolfoto van CSW Van de Perre
  • Schoolfoto van CSW Van de Perre
  • Schoolfoto van CSW Van de Perre
  • Schoolfoto van CSW Van de Perre

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

In verband met de coronamaatregelen waardoor er maandenlang geen leerlingen op school zijn geweest is de vragenlijst dit schooljaar niet volledig afgenomen.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2021-2022?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In onze kernwaarden hebben we vastgelegd: 'ieder mens is van waarde (uniek)' en 'ieder mens is van betekenis voor de ander'. CSW hecht veel waarde aan een veilige leeromgeving. Leerlingmentoren zorgen voor extra veiligheid door hun extra begeleiding in de brugklassen. Een veilig leerklimaat is een voorwaarde voor goede leerprestaties.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De score van het tevredenheidsonderzoek onder ouders voldoet aan de CSW-doelstelling (d.w.z. boven het landelijk gemiddelde).

Door de situatie rond de coronacrisis is de enquete niet door het gewenste aantal ouders ingevuld.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven