CSW Van de Perre

Griffioenstraat 17 4334 BK Middelburg

  • Schoolfoto van CSW Van de Perre
  • Schoolfoto van CSW Van de Perre
  • Schoolfoto van CSW Van de Perre
  • Schoolfoto van CSW Van de Perre
  • Schoolfoto van CSW Van de Perre

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

CSW heeft als motto 'Ontdek je talent en word wie je bent!'. 

De volgende kernwaarden typeren CSW:
- ieder mens is van waarde (uniek)
- ieder mens is gelijkwaardig
- ieder mens is van betekenis voor de ander
- ieder mens heeft recht op perspectief.

In het schoolplan wordt de ontwikkeling van de komende jaren geschetst.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De mentor is de spil in de begeleiding. Naast de docenten biedt de mentor de 1e lijns ondersteuning. De mentor wordt bijgestaan door leerlingmentoren en 2e lijnsfunctionarissen als leerlingbegeleider, faalangstreductietrainer en dyslexiecoach. Als specialistische hulp nodig is wordt de ondersteuningsvraag via de ondersteuningscoördinator voorgelegd aan het ZorgAdviesTeam.  

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven