Scholengroep Driestar-Wartburg, locatie Lekkerkerk

Berlagestraat 2 2941 GC Lekkerkerk

Schoolfoto van Scholengroep Driestar-Wartburg, locatie Lekkerkerk

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De Inspectie beoordeelt bijv. of leerlingen de leerjaren snel doorlopen en dus ook snel hun diploma behalen. Er blijven bij ons wel eens leerlingen zitten, maar dat zij er heel erg weinig. Daarom behoren we ook wat de ‘doorstroom’ betreft tot de 10% beste scholen van Nederland.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Wij zijn dankbaar dat al jaren het percentage geslaagden op alle afdelingen boven het landelijk gemiddelde ligt. Dat neemt niet weg dat er continue aandacht voor is om dit niveau te handhaven en waar mogelijk zelfs nog iets te verbeteren.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die het centraal examen hebben gemaakt. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Met ingang van 1 augustus 2017 is de werkwijze van de Onderwijsinspectie gewijzigd. Besturen worden ten minste eens in de 4 jaar bezocht. Zij krijgen een oordeel over de kwaliteitszorg en over het financieel beheer. Scholen krijgen voortaan niet altijd een oordeel van de inspectie. Oordelen die scholen vóór 1 augustus 2017 kregen, blijven zichtbaar totdat het bestuur is beoordeeld. Klik op onderstaand icoon om het meest recente rapport van de Onderwijsinspectie te raadplegen.

Terug naar boven