Scholengroep Driestar-Wartburg, locatie Lekkerkerk

Berlagestraat 2 2941 GC Lekkerkerk

Schoolfoto van Scholengroep Driestar-Wartburg, locatie Lekkerkerk

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

0

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In het ondersteuningsplan van het Reformatorisch Samenwerkingsverband worden missie en visie op (de begeleiding van) zorgleerlingen beschreven.
Daarnaast wordt het zorgbeleid van het Samenwerkingsverband beschreven en tenslotte wordt dit
vertaald naar concrete activiteiten met de beoogde resultaten.


Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven