Het Vlietland College

Apollolaan 262 2324 BZ Leiden

  • Schoolfoto van Het Vlietland College
  • Schoolfoto van Het Vlietland College
  • Schoolfoto van Het Vlietland College
  • Schoolfoto van Het Vlietland College

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Het onderwijstype BRJ betreft een dakpanklas uit het tweede leerjaar.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2023-2024?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het personeel op Het Vlietland College is gericht op het welbevinden van de leerlingen en is laagdrempelig voor zowel de leerlingen als hun ouders. De communicatielijnen zijn kort en problemen worden snel opgepakt.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Naast het bevragen van ouders via een enquête hebben wij ook regelmatig contactouderavonden. 
Hierbij kunnen oudervertegenwoordigers van klassen met de mentoren en de schoolleiding praten over beleid, de sfeer in de klassen en de ondersteuning die mentoren bieden. 

Ook hebben we een actieve oudervereniging die meedenkt met beleidszaken en enthousiast betrokken is bij feestelijke evenementen op school, zoals bijvoorbeeld diploma-uitreikingen en open dagen.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,8

Terug naar boven